För tjugo år sedan slog internet och webben igenom på allvar. Det förändrade våra liv och blev en del i vår vardag.

För tjugo år sedan bildades också SeniorNet Sweden med den enkla devisen att “äldre lär äldre IT och internet”. Det har gett resultat. Idag är de svenska seniorerna bland de mest data- och internetvana i världen.

Vår första ordförande ViviAnn Lundebergs undervisningsmetod grundades på åskådliggörandet av möjligheter, istället för problem; vad är du intresserad av, hur fungerar det och kan vi hjälpas åt? Den metoden fungerar än idag, med nya apparater och tjänster.

Jag är därför glad att läsa i år, 2017, att föreningens ursprungssyfte var ”att främja seniorers användning av de möjligheter som samtida digital teknik ger”. Det är fortfarande aktuellt. Det växer också fram nya behov; från att hantera dator och surfa till att använda videokonferens, e-legitimation och Swish.

Idag talas det också om digital kompetens och e-hälsa. Det görs ofta utifrån ett statligt och organisatoriskt perspektiv. SeniorNet Sweden har i stället ett fortsatt starkt fokus på att främja nyttan och individens digitala sociala utveckling.

Därmed gör SeniorNet Sweden varje dag digitaliseringen möjlig i praktiken genom alla eldsjälar och lokala kunskapsaktiviteter.

Vi är stolta över att vår verksamhet är tidlös; vi kommer att behövas även om tjugo år. Grunden för det som vi gör är nämligen nyfikenhet och lärande. Vi ställer nyfikna och kritiska frågor om digitalisering och utveckling, men framför allt om behov och användarnytta. Vi är kunniga, engagerade och delar med oss. Seniorer använder digitaliseringens möjligheter för att aktivt vara med och skapa framtiden.

Tack alla som är SeniorNet Sweden

– och välkomna till klubben!

Anders Lundkvist
styrelseordförande