SeniorNet Swedens utveckling av webben

Seniornet.se har fått en ny startsida som publicerades i februari av: Gunilla Brattberg, grundlayout och konstruktion, Birgitta Strinnlund, design och texter. Solvig Grönstedt, ansvarig för webbplatsen och medlemssystemet, Sören Larsson, webmaster, problemlösare och...

Digital kompetens på äldreboenden

Digital kompetens på äldreboenden 2017-03-09 fastställde regeringen hur eleverna i grund- och gymnasieskolan via läro- och kursplaner skall ges Stärkt Digital Kompetens. Men redan 20 år tidigare beslöt regeringen att delfinansiera uppstarten av SeniorNet Sweden, där...

Digitalisering av valsystemet

SeniorNet bejakar digitalisering av valsystemet EU har gett Sverige bakläxa vad gäller valhemligheten vid de allmänna valen. Det måste säkerställas att ingen kan se vilka valsedlar som läggs in i valkuverten. Regeringens utredare tror att detta kan lösas genom att...

Lägereldens eviga charm

Marta Sandén är journalist Computer Sweden: Sista ordet Shits happens, för att tillämpa arbetsmarknads-minister Sven-Otto Littorins språkbruk. Sista dagen i januari halkade jag och fäll handlöst hemma i trappan. Det resulterade i flera frakturer och besök på Europas...