“IT-Kommissionens Expertgrupp 1997”

Grundare av expertgruppen SeniorNet Sweden, som formulerade verksamhetsmål och verksamhetsarbete:

Sittande från vänster: Lisbeth Franzon (Reumatikerförbundet), Ingrid Johansson (Qnet), Monica Boethius (Calendula), ViviAnn Lundeberg (webmoster Kvinnor Kan), Marta Sandén (ITK). Stående från vänster Tomas Olin (TELO Konsult AB), Henric Iversen (projektledare Saltsjöbaden), Bengt Åkesson (Telia), Owe Rydell (FunKids AB),

Bengt Cedergren (Dataföreningen), Joakim Jameryd (Handikappsinstitutet), Lars Ag (Kooperativa Instituet), Herbert Söderström (Journalist) , Karin Åkerblom (BureaK AB). Ej med på bilden Bertil Thornegren (Telia AB, Gert Persson (GP Information AB).

Marta Sandén

Grundare av SeniorNet Sweden, interimsordförande och sedermera generalsekreterare t.o.m 1999. Marta Sandéns idéer, entusiasm och kunskaper om IT-teknik och marknadsföring var förutsättningen för utvecklingen av SeniorNet.

 • Externa kontakter. sponsoring 70%
 • Marknadsföring och PR 20%
 • Styrelseuppdrag 10%

Pernilla Rydmark

Den yngsta medarbetaren i SeniorNet Sweden. Pernilla Rydmark studerade bland annat intergenerella frågor som hon introducerade genom projektet “Seniorer i skolan”. Som projektsekreterare utförde hon även en stor del av arbetet i EU-Projektet “Senior Online.

 • Seniorer i skolan 60%
 • Senior On-line 45%
 • övrigt 5%

Roland Obst

Medlem i SeniorNet Sweden. Roland Obst var från begynnelse en stöttepelare i Datorbiten, i särklass SeniorNet Swedens mest lästa Forum. Många seniorer har haft stor glädje av hans kunskaper i skiftande datorfrågor liksom hans roliga och tankeväckande kåserier.

 • Seniorer i skolan 50%
 • Senior On-line 30%
 • Forum, Datorbiten 20%

Karl-Georg Bergstrand

Som medlem i SeniorNet Sweden bildade han en klubb på Kungsholmen i Stockholm. Under många år var han dess ordförande. Klubben var livaktig och utvecklade och utvärderade metoder tillsammans med Folke Karlsson och Karin Åkterblom samt införde utbildnings- och webbkurser. 

 • Utbildningsmetoder 20%
 • Introduktion- och webbkurser 70%
 • Styrelseuppdrag 10%

Britt-Marie Dyrke

Hon arbetade med utbildningsfrågor på SEB när hon fick erbjudande att bli projektledare för samarbetsprojektet med SeniorNet Sweden. SEB:s 3-åriga sponsorskap och samarbetet blev en stor framgång inte minst tack vare Britt-Maries skicklighet och engagemang.

 • Projektledare samarbete med SEB 50%
 • Utbildningsfrågor 40%
 • Övrigt 10%

ViviAnn Lundeberg

En av grundarena. Första ordföranden för SeniorNet Sweden, 1997-1999. ViviAnn Lundebergs erfarenhet av sponsorsamarbete och ekonomiska frågor förde hon med sig från Stiftelsen Kvinnor Kan och Radio Q AB, där hon verkade som ordförande. ViviAnn Lundeberg lärde ut Internet och som arkitekt var hon intresserad av planeringsfrågor. Vid pension ägnade hon stor del av sin tid åt SeniorNet Sweden.

 • Planeringsfrågor 60%
 • Organisationsfrågor 20%
 • Styrelsearbete 20%

Alli Reimegård

Initiativtagare till SeniorNet Swedens snabbt växande Malmö-klubb, som med stöd av sponsorer startade internetkaféer för Malmö-klubbens seniorer. Klubben fick även en hemsida under ordförandes ledning. Alli Reimegård blev även ordförande för SeniorNet Sweden

 • Sponsorsamarbete, webmaster 70%
 • Ekonomi 20%
 • Styrelseuppdrag 10%

Seve Ungermark

Medlem i SeniorNet Sweden, som redan från början deltog i att bygga upp SeniorNet Swedens hemsidor med premiär 1998. Seve Ungermark var under många år organisationens professionella webbmaster. Detta tog sig även uttryck i en serie utbildningsavsnitt rörande surf på Internet.

 • Webmaster 70%
 • Datapedagog 20%
 • Skribent 10%

Folke Karlsson

Arbetade på kansliet framförallt med medlemsregistret. Arbetade tillsammans med Karl-Geoge Bergstrand med att utveckla och utvärdera utbildningsmaterial. Folke Karlsson var aktiv i Södermalmsklubbens undervisning och internetcafé “K@anelbullen”. 

 • Medlemsregistret 50%
 • Utbildning, utveckling & utvärdering studiematerial 40%
 • Internet kafféet K@anelbullen 10%

Owe Rydell

En av grundarna. Medlem i SeniorNet Sweden från begynnelsen. Owe Rydell åtog sig undervisning och utveckling av utbildningsmaterial och föreläste om internet och datorer.

 • Undervisning 70%
 • Föreläsningar 20%
 • Styrelseuppdrag 10%

Tomas Olin

En av grundarna med säte i styrelsen fram till 2002, varav ordförande under två år. Tomas Olin framhöll betydelsen av seniorers medverkan på internet. Hösten 1997 var Tomas Olin med ett barnbarn omslagspojkar på SeniorNet Nytt.  

 • Demokrati 30%
 • Styrelseuppdrag 30%
 • Utvecklingsarbete 10%

Lena Wennberg

Kassör och ekonomisk rådgivare i SeniorNet Swedens första styrelse. Lena Wennberg förde med sig ett stort kontaktnät, som kom till användning vid uppsökande av presumtiva sponsorer.

 • Ekonomirådgivare 20%
 • Kassör 20%
 • Externa kontakter 30%

Ulla-Greta Dahl

Medlem i SeniorNet Sweden från begynnelsen, som deltog i kansliarbetet och senare tog hand om bokföringen under några år.

Pelle Carlson

Pelle har sedan starten varit en drivande kraft, för SNS i allmänhet liksom för Södermalmsklubben i synnerhet och för den virtuella klubben SenITel. Han producerade och var webmaster för båda klubbarna, som var bland de första att ha egen hemsida. Pelle var också startk engagerad vid skapandet av Internetcaféet K@nelbullen i Mariahissens lokaler.

 • Södermalmsklubben, SeniTel 50%
 • Klubbens webbmaster 30%
 • Internet caféet K@nelbullen 20%

Karin Åkerblom

En av grundarna av SeniorNet Sweden som ansvarade för föreningens kansli, medlemsregistret, medlemskontakter, utbildning samt engagerade sig i  klubb- och medlemskontakter.

 • Administration 40%
 • Klubb- och medlemskontakter 50%
 • Utveckling utbildningsmaterial 10%

Ingemar Nevelius

En aktiv och klok medverkare i diskussioner om SeniorNets policy, utformning av diskussionsgrupper i Forum, där bland annat anonymitetsfrågan livligt debatterades under de första åren.

 • Forumdebattör 30%
 • Utformning av diskussionsforum 30%
 • Aktiv medlem 40%

Viola Åhlström

Tidig medlem i SeniorNet Sweden som hjälpte till med utskick på kansliet. Och som mycket aktiv medlem i Södermalmsklubbens seniornetcafé “K@nelbullen” gjorde hon SeniorNet känd i både tidningar och TV.

 

Henrik Iversen

Startade 1997 SeniorNet Saltsjöbaden, som blev Europas första SeniorNet klubb med introduktion i datorkunskap för seniorer. Henrik Iversen var dess ordförande mellan 1996-1999. Under namnet “Framtidsforum” arrangerades seminarier kring  ITs snabba utvekling, dess konsekvenser för individ, samhälle företag och myndigheter. Efter pension från Lärarhögskolan deltog Henrik Iversen i produktion av multimedia-program för utbildningar.

 • Startade Saltsjöbadsklubben 40%
 • Klubbarbete 40%
 • Klubbadmin 20%