Seniornet.se har fått en ny startsida som publicerades i februari av: Gunilla Brattberg, grundlayout och konstruktion, Birgitta Strinnlund, design och texter. Solvig Grönstedt, ansvarig för webbplatsen och medlemssystemet, Sören Larsson, webmaster, problemlösare och med bra synpunkter.

Seniornet20.se, kompletterande jubileumswebb, har konstruerats av  Marianne Hiort af Ornäs webmaster /webdesigner tillsammans med Marta Sanden, journalist och idéspruta.

Gunilla Brattberg

Yrkesmässigt har jag arbetat som läkare. Under de senaste 15 åren före pensioneringen byggde jag som ideellt arbetande projektledare upp en Värkstadsrörelse från ingenting till 50 Värkstäder spridda över Sverige från Kiruna i norr till Malmö i söder. De följde alla samma pedagogiska koncept. De drevs dels i landstingsregi, dels i studieförbundsregi. Jag skapade en ideell allmännyttig stiftelse (Värkstadsstiftelsen) i vilken jag drev ursprungsvärkstaden i Stockholm.

I Värkstäderna tog vi emot människor som i sjukvården fått beskedet “Du får lära dig att leva med värken och smärtan” utan att få reda på hur det skulle gå till. I Värkstädernas öppna samtalsgrupper fick lidande människor hjälp tillbaka till livet. Detta projekt är det jag är mest stolt över i mitt liv och erfarenheterna är samlade i en bok med titeln: Manual till människan. Om utbildning i Livets universitet.

Teknikintresse
Mitt teknikintresse började i barndomen. När jag var 11 år åkte jag ensam till en elektronikbutik och köpte komponenter till en kristallmottagare som jag lödde ihop och monterade in i en tvålask. Jag var med när de första datorerna kom och gick en kurs i Basic programmering i början på 80-talet. E-post skaffade jag i början på 90-talet då jag också byggde den första hemsidan i html. Min första dator vad Toshibas första bärbara dator (T1100) som kom 1985. Jag köpte den på forskningspengar för drygt 30.000 kronor – och den hade inte ens en hårddisk. Den hade en 3,5-tums diskettenhet. Där stoppade man först in programmet på en diskett och därefter en diskett med sina data. Mitt första ordbehandlingsprogram kom från SPCS (1984), senare Visma, och kostade 245 kronor. För samma pris köpte jag deras första bokföringsprogram som kom 1986.

Datakompetens
De sista yrkesverksamma åren var jag anställd som adjungerad professor vid en teknisk Högskola (LTH). Där införde jag utbildningsmodulen Moodle som är en öppen programvara i vilken jag bl.a. byggde upp internetutbildningar för vårdpersonal av olika kategorier. Under senare år har Moodle kommit att användas på olika universitet över hela världen. I mitt eget företag Värkstaden (www.varkstaden.se) erbjuder jag i en webbklinik ett flertal kurser byggda i Moodle.

Efter pensioneringen har jag gått en rad datakurser via internet och har sammanlagt 160 högskolepoäng i webbdesign, webbprogrammering, webbsäkerhet och webbapplikationer. Jag har även byggt appar i programspråket Java samt med php-programmering digitaliserat ett stort antal självskattningsformulär, som används i sjukvården. De är anpassade för distribution över internet och ger den som svarar omedelbar feedback.

SeniorNet Kungsholmen
Jag köpte Samsungs första surfplatta samma vecka den lanserades i Sverige och har i många år haft surfplattekurser och även smartphonekurser (android) i SeniorNet Kungsholmen. Första åren fokuserade jag på personer över 80 år, numera kommer även 70-åringar. Den hittills äldsta deltagaren jag haft var 92 år, helt utan erfarenhet av dator: På första lektionen sa hon: “Det verkar aldrig som jag ska dö så det är lika bra att jag lär mig surfa på nätet.” Och det lärde hon sig.

Efter några år som PC-hjälpare skapade jag Datorkliniken (www.datorkliniken.se) där jag besvarade en del av de frågor som var återkommande på PC-hjälpen. Datorkliniken, som är skapad i kursmodulen Moodle, lever fortfarande men skulle nog behöva uppdateras.

Författarerfarenhet
Jag har totalt skrivit och givit ut 40 böcker. Fyra av dessa berör SeniorNet: Äldre och Internet, Äldre och Sociala medier, Lära äldre IT och Introduktion till internet för äldre. De tre första har jag givit ut på eget förlag (Värkstaden), den fjärde har givits ut som en internetguide (www.internetguider.se).

Webbplatsinsats
Jag har byggt, underhållit, utvecklat och uppdaterat den webbplats som SeniorNet tog i bruk december 2015. Den består av en multisiteinstallation av WordPress med Tema Responsive och startsida byggd i Elementor Page Builder. En rad tillägg har installerats för att tillmötesgå önskemål om olika funktioner. Multisiteinstallationen möjliggör att SeniorNet-klubbar kan skapa webbplatser som satelliter till seniornet.se. För att underlätta för webbmastrar och webbredaktörer har jag också skapat 20 instruktionsfilmer om hur man hanterar olika moment på webbplatsen.

Slutligen vill jag ge scoutrörelsen en eloge. Utan min gedigna scouterfarenhet hade jag sannolikt inte gjort något av allt som ovan beskrivits. I scouting lärde jag mig att inte stå handfallen när jag inte har en aning om hur jag ska gå vidare. Där lärde jag mig tidigt att med de medel som står till buds göra det som behövs – utan att invänta att resurser tilldelas. Vi lärde oss att kavla upp ärmarna och ta itu även med till synes olösliga problem.

Jag lärde mig att starta och driva projekt, jag lärde mig att leda små och stora grupper och jag lärde mig att med olika pedagogiska metoder och knep lära ut så att det utlärda lärs in av den man lär. Det har jag haft stor nytta av i min lärarroll i SeniorNet Kungsholmen.

Sören Larsson

Numera pensionerad civilingenjör från elektrolinjen och som jobbat 30 på Ericsson ///.
Först med telefoni som gled över i datorteknik redan på 70-talet.
Efter flytt till Östersund och ett år som lärare i programmering började jag med programmering (Fortran ) för Ericssons svenska verkstäder under 80-talet.

På 90-talet drev jag utveckling av databasprojekt för koncernen som helhet. Byggda med den tidens modernaste verktyg och med data lagrade i SQL-databaser och med webbliknande gränssnitt mot användare på Ericsson kontor både i Sverige och utomlands.
Jag hade tidvis även rollen som projektledare.

Sista åren på Ericsson var jag internkonsult inom programutveckling med tonvikt mot hantering av stora projekt där många enheter inom koncernen bidrog till resultatet. Bl a jobbade jag ett halvår på ett av Ericssons kontor i Tyskland 1998.

Under 2000 talet sedan jag lämnat Ericsson, började jag för ett nystartat mindre företag medverka till att ta fram en webbplats med inriktningen att presentera och sprida intresset för svenska kortfilmer. Det handlade om en till slut ganska stor webbplats byggt med PHP kod och databasen MySQL. Under arbetets gång lärde jag mej väldigt mycket om hur internet-baserade tjänster fungerar. I synnerhet som det lilla företaget inte hade råd med att anlita teknikexperter gällde det att lösa vädigt många problem på egen hand. Inte minst alla problem som lätt kan uppstå i den komplexa miljön som finns runt internet.

Samtidigt har jag byggt upp stora delar av en annan webbplats också det PHP och MySQL. En webbplats för den släkt jag tillhör och som tillsamman äger ett sommarställe. Webbplatsen som heter barnarve.se har dels en öppen del och dels en mängd sidor för släktingar som nås med inloggning. Där har vi medlemsregister, bokning av sommarveckor, forum för släktingar och inte minst ett verktyg för att förvara och tillgängliggöra styrelse och årsmötes protokoll. I systemet ingår förutom inloggning även ett behörighetssystem som t ex ger styrelsemedlemmar särskilda rättigheter och ger släktingar möjlighet att online uppdatera uppgifter för sig själva och för sina barn i släktregistret.

Cirka 2013 förstod jag att nu var det dags att som pensionär hitta något nytt att syssla med. Då hittade jag av en slump SeniorNet Sweden och tänkte det är nog en förening där det finns folk som efterfrågar mitt kunnande. Jag är sedan några år medlem i Bromma klubben där jag hjälper medlemmar som har problem med sina datorer, mobiler och annat.

Men min mesta tid inom SeniorNet har jag arbetat med SeniorNets nya webbplats. Min roll har varit att lösa diverse problem under resans gång. Jag har intresserat mej rätt mycket för den underliggande tekniken som finns inbyggt i WordPress grundsystem och i de tillägg (plugins) och teman som också ingår. Bl a övervakar jag tillsammans med Gunilla Brattberg driften av SeniorNets där även alla klubbar som valt att ingå i klubbkonceptet ingår.

Seniornet Swedens webbredaktion med jubileumswebb

Solvig Grönstedt

Sedan 2014 är jag med i styrelsen för SeniorNet Sweden. Första året som ekonom, andra som vice ordförande. Att rensa bland alla avtal och förändra tog jag mig an direkt.

Företaget som byggt nya system för webbplats och medlemsregister såldes strax efter driftstarten i november 2013. Det hann byta ägare ytterligare tre gånger under 2014. Ingen dokumentation fanns. Stort arbete med att snabbt skapa nya lösningar som bygger på standardsystem.

För webbplatsen kändes WordPress som ett naturligt val.

Gunilla Brattberg, också i Kungsholmsklubben, skapade det. Även med ”multisite” så att idén med koncept att klubbarna erbjuds ha sina webbplatser i SeniorNet Swedens paraply kunde fortsätta. Nu på ett flexibelt sätt och utan kostnad. Hon byggde också ett nytt Forum och Chat med alla önskemål från den gruppen.

För medlemssystem fastnade ”min” arbetsgrupp för arcMember från Westarc. Ett system som används av många föreningar. De kunde göra stora anpassningar för oss, med våra självständiga klubbar.

De nya systemen togs i drift i december 2015. För webbplatsen helt utan driftstopp, för medlemssystemet två dygn.

Fantastiskt också med Sören Larssons idoga tekniska insatser i bakgrunden under hela tiden.

Och nu vårt utmärkta nytillskott som webbredaktör, Birgitta Strinnlund. Vår fantastiska kanslist Rita Dubbelman har också gjort mycket stora insatser under hela arbetets gång.

För dessa insatser kom mina yrkeskunskaper väl till pass. Inom många områden.

Först byggnadsingenjör, restaurangköksplanering. 1968 startade exmaken och jag Strömma Kanalbolaget. Mina uppgifter blev kamrer, planera om köken på de gamla fartygen m.m.

1978 universitetets tre-åriga systemvetenskapliga linje. Parallellt med arbete har jag byggt på med ekonomi och juridik. Totalt drygt fem års universitetspoäng.

Tekniskt säljstöd på Digital Equipment, då världens näst största datorföretag. IT-konsult på Programator som köptes av Capgemini. 1992-2015 eget IT-aktiebolag med utveckling av databas-program. Ofta med webben som gränssnitt. Många stora kunder med mindre system; ÅF, Televerket, Fortum, SVT, Regeringskansliet… Också många system för mindre företag. Som senior är det nu en stor utmaning att bygga på gamla kunskaper med ny teknik.

Att se nyttan i verksamheten. Nu ansvarar jag för medlemssystemet och för webbplatsen.Bifogar en liten historik som skrevs till styrelsen i december.

Birgitta Strinnlund


Ute på hal is men jag älskar mina nya digitala prylar
Läser praktisk filosofi på Senioruniversitetet och där träffade jag Solvig Grönstedt som är en av pelarna i SeniorNet Sweden. Hon berättade om föreningens spännande verksamhet och jag blev genast intresserad.

Började med att gå på några öppna hus på biblioteken i Huddinge och Tullinge. Trevligt och inspirerande. Fin stämning. Kunniga personer med gedigen IT-bakgrund delar frikostigt med sig av sin kunskap. Många besökare inklusive jag själv frågar och får svar. Det är uppenbart att det finns ett stort behov av att få hjälp.

Slutade på min arbetsplats för knappt en månad sedan. Har lämnat tillbaka både dator och telefon samt E-legitimation. Jag har inte längre tillgång till SLL-IT som snabbt och effektivt löste mina problem och svarade vänligt på alla ”dumma” frågor. Borta är också tillgången till brandväggar, uppkopplingar och alla system och programvaror liksom kompetensskyddsnätet.

Hur gör jag vart vänder jag mig?
Friheten som jag både längtat efter och uppskattar så oerhört har sitt pris. Jag har ägnat mycket tid åt att skaffa en ny bärbar dator (min gamla hemdator är stationär), ny telefon, nya programvaror och att ladda ner säkerhetsprogram med mera. Jag är livrädd varje dag för att jag ska drabbas av virus, bli kapad eller utsatt för andra skadliga attacker! Tusen frågor finns i mitt huvud. Hur gör jag och vart vänder jag mig? Trodde jag kunde men är verkligen ute på hal is.

Samtidigt älskar jag mina nya fantastiska digitala prylar och det är roligt att lära sig att använda åtminstone en bråkdel av de otroliga funktioner som finns. Förvaltningens arbetsplatspaket var ju av lite ”äldre” modell och också med relativt begränsade funktioner av säkerhetsskäl.

Vad kan jag bidra med?
Kontakten med SeniorNet öppnade också vägen för att jag kanske skulle kunna bidra till föreningens verksamhet på något sätt. Mitt fokus är kommunikation och eftersom jag har arbetat som koordinator och informatör under många år inom landstinget och hälso- och sjukvården finns det många kopplingar till SeniorNets verksamhet.

Hoppas kunna hjälpa till på bästa sätt och engagerar mig nu främst i webbarbetet en tid framöver. Vill särskilt framhålla Rita Dubbelman på SeniorNet Swedens kansli, Hon står för en stor del av innehållet på den aktuella övergripande webbplatsen. Där finns så mycket bra information för medlemmar. Men webben måste också underhållas och utvecklas. Ett kontinuerligt arbete med mångas insatser både centralt och lokalt i klubbarna.

Det är också intressant att konstatera att föreningens verksamhet är lika angelägen och högaktuell idag som den var för 20 år sedan när SeniorNet Sweden bildades. Och behovet bara växer.

 

Marianne Hiort af Ornäs

Jag har hela livet varit intresserad av konst, grafisk design, litteratur och arkitektur och det senaste två decennierna även av den digitala tekniken. Så i botten är jag konstnär och har jag gått Konstindustriskolan i Göteborg och några andra målarskolor. Idag målar jag figurativt i olja och har utställning i början av april 2017, i Midsommarkransen genom kulturföreningen www.Kransenrunt.se .

Under sju år har jag arbetat som kansliansvarig/webbredaktör och grafisk designer hos SeniorNet Sweden.och producerade varje år webbplatser med olika tema för Seniorsurf från för föreningens klubbar och bibliotek. Hade också förmånen att arbeta under ordföranden Bo Svensson,  f.d överste, övre Norrlands län.  Han ledde SNS med humor,  pondus och kamratskap. Bo,  Rolf Rylander,  internrevisorn och jag rensade ut fem bokhyllor med skräp på kansliet. Bo reformerade bl. a hanteringen av medlemmarnas betalningsrutiner där vi samarbetade.  Medlemsantalet ökade från dryga 4.000 till något över 8.000 under hans tre år som ordförande. Jag och många med mig, inte minst SeniorNet Sollefteå, saknar honom så.

Tidigare var jag varit administratör/ koordinator på Sida och innan dess sekreterare till budgetchefen på SVT:s ekonomistab.

Jag har läst pedagogik, spanska och ekonomi på Stockholms universitet, har gått genom Microsofts certifierade teknikutbildning och Macmeckarnas webbdesignkurser. Under senare år har jag fokuserat på den nya tekniken genom olika kurser i digital effektivitet, marknadsföring, WordPress-kurser, sociala media m.m. Mitt intresse är även fotografering och digital bildhantering.

Det har idag varit roligt att samarbeta med Marta Sandén och Olov Östberg kring Jubileumswebben. Jag hoppas att webbplatsen kommer att vara ett gott komplement till Seniornet Swedens verksamhet.

Nägra av mina sociala media